Chat qua facebook
THÔNG TƯ 15/2016/TT-BLĐTBXH, Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm  và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
date 06-01-2019 - 09:57 AM

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

THÔNG TƯ 13/2016/TT-BLĐTBXH về việc Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
date 06-12-2018 - 08:18 AM

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động s 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày...

THÔNG TƯ 53 /2016/TT-BLĐTBXH về việc Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
date 15-11-2018 - 09:11 AM

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2016-NĐ-CP ngày 15 tháng...

Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH - danh mục các công việc được sử dụng lao động dưới 15 tuổi
date 09-07-2018 - 10:20 AM

Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH - danh mục các công việc được sử dụng lao động dưới 15 tuổi

ĐỐI TÁC

Công Ty TNHH Chang Shin Việt Nam CÔNG TY TNHH LUXSHARE - ICT (Việt Nam) Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị CÔNG TY TNHH VEDAN VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN VISSAN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ
Bản quyền thuộc công ty Mastco | Design by Vietit