Chat qua facebook
LUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG 2015.
date 15-11-2018 - 11:18 AM

Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của...

NGHỊ ĐỊNH 95/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
date 09-07-2018 - 10:21 AM

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

NGHỊ ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
date 09-07-2018 - 10:21 AM

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Chính...

THÔNG TƯ 15/2016/TT-BLĐTBXH, Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm  và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
date 11-04-2019 - 12:26 PM

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Thông tư Số: 31/2014/TT-BCT.
date 11-04-2019 - 12:26 PM

Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện, huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn điện

 

Thông tư quy định chế độ bồi thường với người bị tai nạn lao động
date 11-04-2019 - 12:27 PM

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử...

« 1 2 3 »
Bản quyền thuộc công ty Mastco | Design by Vietit