Chat qua facebook
Nghị định 28.2020.NĐ-CP
date 30-03-2020 - 11:19 AM

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động,...

Nghị định 113/2017/NĐ-CP
date 11-04-2019 - 12:10 PM

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT

Quy định về huấn luyện an toàn hóa chất theo NĐ113/2017/NĐ-CP
date 08-04-2019 - 08:25 AM

Hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật hóa chất, quy định về huấn luyện an toàn hóa chất.

Nghị định 39/2016/NĐ-CP
date 08-04-2019 - 09:18 AM

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG...

 

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH về việc Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
date 11-04-2019 - 12:26 PM

Danh mục các công việc có yếu tố nguy hiểm, có hại... người tham gia các công việc này bắt buộc phải...

Nghị định 44/2016/NĐ-CP
date 11-04-2019 - 12:04 PM

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO...

« 1 2 3 »
Bản quyền thuộc công ty Mastco | Design by Vietit