Chat qua facebook
Nghị định 113/2017/NĐ-CP
date 11-04-2019 - 12:10 PM

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT

Quy định về huấn luyện an toàn hóa chất theo NĐ113/2017/NĐ-CP
date 08-04-2019 - 08:25 AM

Hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật hóa chất, quy định về huấn luyện an toàn hóa chất.

Nghị định 39/2016/NĐ-CP
date 08-04-2019 - 09:18 AM

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG...

 

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH về việc Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
date 11-04-2019 - 12:26 PM

Danh mục các công việc có yếu tố nguy hiểm, có hại... người tham gia các công việc này bắt buộc phải...

Nghị định 44/2016/NĐ-CP
date 11-04-2019 - 12:04 PM

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO...

Thông tư 53 /2016/TT-BLĐTBXH
date 11-04-2019 - 12:26 PM

Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, bắt buộc phải được kiểm định kỹ thuật an toàn. Người sử dụng phải...

« 1 2 3 »
Bản quyền thuộc công ty Mastco | Design by Vietit