Chat qua facebook

Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 

Nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao ý thức và kỹ năng an toàn lao động. Xây dựng nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, nâng cao nhận thức về các yếu tố nguy hiểm, có hại, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại khu vực sản xuất, thi công; thúc đẩy công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Ban Chỉ đạo Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương đã ra Kế hoạch Triển khai Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Theo thống kê và báo cáo về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của các địa phương cho thấy, điều kiện lao động tuy đã được cải thiện những còn ẩn chứa nhiều rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động. Nguyên nhân chính do chủ sử dụng lao động, người lao động chưa nắm rõ và thành thạo các kỹ năng, kiến thức đầy đủ trong đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, dẫn đến nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 với chủ đề là: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, tổ chức từ ngày 01 – 31/05/2019, trên phạm vi toàn quốc. Lễ phát động tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động diễn ra vào ngày 04/05/2019, tại Quảng Nam. Với phương châm gọn gàng và cô đọng, truyền tải các nội dung như tuyên bố phát động Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019 của đại diện Lãnh đạo Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương; phát phóng sự Tổng quan Công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2018; phát biểu của đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO); khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; thăm quan doanh nghiệp điển hình...

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức kỹ năng  về an toàn, vệ sinh lao động bằng xây dựng, phát hành ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn về an toàn, vệ sinh lao động tới các đơn vị doanh nghiệp, người lao động; phát sóng các thông điệp, cảnh báo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuyên truyền qua internet, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, xã; Xử lý nghiêm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. áp dụng chế tài xử lý nghiêm với các đơn vị doanh nghiệp không chấp hành công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, hình sự những trường hợp để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Chú trọng các hoạt động thanh, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động, nhất là việc xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động như hội thi về an toàn, vệ sinh lao động, tọa đàm, đối thoại triển khai chính sách với doanh nghiệp, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức giao lưu, thăm quan các mô hình điển hình làm tốt về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện, hội nghị, hội thảo chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động; thăm hỏi, động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, về khen thưởng, các Bộ, ngành địa phương căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và thành tích của tập thể, cá nhân trong công tác an toàn, vệ sinh lao động tổ chức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về an toàn, vệ sinh lao động trong Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động. Đối với các hình thức về khen thưởng an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động lập hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy trình, gửi Cục An toàn lao động (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trước ngày 30/01/2019.

Thanh Tuyển - 028.36360525

https://mastco.vn

 

ĐỐI TÁC

Công Ty TNHH Chang Shin Việt Nam Công Ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Nông nghiệp VinEco Công Ty Điện Lực Dầu Khí Cà Mau TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI CÔNG TY CP PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN VISSAN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ CÔNG TY TNHH LUXSHARE - ICT (Việt Nam) TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1