Chat qua facebook
Chiêu Sinh Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động Nhóm 1 - 2 & 3
date 21-05-2018 - 08:58 AM
Căn cứ nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện lao động an...
Thông báo
date 16-05-2018 - 05:04 PM
Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Y tế lao động cơ sở khu vực phía Nam thường xuyên tổ chức huấn luyện cho đối tượng người...
THÔNG BÁO MỞ LỚP
date 30-03-2018 - 04:00 PM
Công ty Phát triển nhân lực và Thương mại MASTCO, Trung tâm chuyên huấn luyện an toàn vệ sinh lao động giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động Với...
Mở lớp huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng
date 18-05-2018 - 02:12 PM
Nội dung chương trình huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng. Nâng cao kiến thức và kỹ năng về chế độ làm việc của Lao động sử dụng thiết bị nâng Phân loại thiết bị nâng theo TCVN 4244-86....
Mở lớp Huấn luyện an toàn điện
date 18-05-2018 - 01:53 PM
Nội dung chương trình huấn luyện an toàn điện. Tăng kỹ năng làm việc và kiến thức cho người học nắm được các nguy cơ gây ra điện giật trong quá trình sản xuất:
Mở lớp huấn luyện an toàn hóa chất
date 18-05-2018 - 01:09 PM
Huấn luyện an toàn hóa chất với từng Nhóm theo Nghị đinh 44/2016/NĐ-CP (Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 và theo Luật an toàn vệ sinh lao động) và nghị định 113/2017/NĐ-CP (Luật hóa chất) dành cho khóa...
Mở lớp huấn luyện an toàn làm việc trên cao
date 08-05-2018 - 12:08 PM
Làm việc trên cao là làm việc bên ngoài hệ thống lan can bảo vệ có độ cao so với mặt sàn và mặt đất là từ 2m trở lên. Người lao động làm việc trên cao luôn phải đối mặt với rất nhiều yếu...
Chương trình huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
date 29-03-2017 - 04:46 PM
Chương trình khung huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động ban hành theo Nghị định mới Số: 44/2016/NĐ-CP, thông tư 13 số 13/2016/TT - BLĐTBXH
« 1 2 »

ĐỐI TÁC

Công Ty TNHH Chang Shin Việt Nam CÔNG TY TNHH LUXSHARE - ICT (Việt Nam) Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị CÔNG TY TNHH VEDAN VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN VISSAN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ