Chat qua facebook

THAO TÁC SƠ CẤP CỨU KHI CÓ TAI NẠN LAO ĐỘNG!!!

 

Hãy luôn ghi nhớ các nguyên tắc sau:

1. Kêu to để những người xung quanh biết và hỗ trợ

2. Xác định sơ bộ tai nạn để có biện pháp sơ cứu kịp thời

3. Gọi cấp cứu 115

4. Báo chỉ huy công trường và người phụ trách an toàn trong công ty

Thứ tự sơ cứu trên hình từ trái qua phải với từng loại tai nạn lao động.

 

 

 

 

 

 

 

ĐỐI TÁC

Công Ty TNHH Chang Shin Việt Nam CÔNG TY TNHH LUXSHARE - ICT (Việt Nam) Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị CÔNG TY TNHH VEDAN VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN VISSAN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ