Chat qua facebook

HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 113/2017 VÀ NGHỊ ĐỊNH 44/2016

Trung tâm huấn luyện an toàn lao động Mastco liên tục mở lớp huấn luyện kỹ thuật An toàn hóa chất 

Đặc biệt: Chi Phí Phù hợp - Chất lượng dẫn đầu.

Liên hệ hotline 091.970.5568 - 0931.844.866 để nhận thông tin chi phí và kế hoạch huấn luyện!

Chứng chỉ an toàn hóa chất theo Nghị đinh 44/2016/NĐ-CP, và nghị định 113/2017/NĐ-CP (Luật hóa chất) dành cho khóa học an toàn hóa chất.

 Đối tượng được huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt vê an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành. Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ghi rõ là những người trực tiếp sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyến hóa chất nguy hiếm, độc hại theo phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chât.

Huấn luyện an toàn hóa chất theo nghị định 113 và nghị định 44 nhằm tuân thủ Luật Hóa chất và Luật An Toàn vệ sinh Lao động

• Căn cứ Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

• Căn cứ Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi  trường lao động

• Theo Điều 31 của Nghi định 113/2017/NĐ-CP về việc tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất theo nghi định 113

• Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần. (cấp chứng chỉ an toàn theo nghi định 44 và nghị định 113)

Theo Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP thì đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất (áp dụng với hóa chất nguy hiếm)

 Nhóm 1 huấn luyện an toàn hóa chất:

  • Người đứng đầu đơn vị, cơ sờ sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương,ví dụ: Giám đốc, Trưởng phòng kinh doanh hóa chất, trưởng phòng thí nghiệm,...
  • Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất, ví dụ: Phó Giám đốc, phó Trưởng phòng kinh doanh hóa chất, phó trưởng phòng thí nghiệm,...

Nhóm 2 huấn luyện an toàn hóa chất:

  • Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách vê an toàn hóa chất của cơ sở;
  • Người trực tiếp giám sát vẽ an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

Nhóm 3 huấn luyện an toàn hóa cht, bao gm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa cht. 

  • ví dụ: công nhân pha chế, công nhân trực tiếp tại kho chứa hóa chất...

Điều 33. Nội dung và Thời gian huấn luyện an toàn hóa chât đối với từng Nhóm

1.Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 1

a) Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;

b) Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

c) Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố.

2.Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 2:

a) Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;

b) Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất;

c) Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm;

d) Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

đ) Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố; giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

3. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 3:

a) Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất: Tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất;

b) Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất;

c) Quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hóa chất;

d) Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất; sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố hóa chất; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo sự cố; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; thu gom hóa chất bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

4. Quy định về thời gian huấn luyện an toàn hóa chất: theo NĐ113/2017

  • Đối với Nhóm 1: Tối thiểu 8 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;
  • Đối với Nhóm 2: Tối thiểu 12 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;
  • Đối với Nhóm 3: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Thông tin khóa học an toàn hóa chất.

– Thủ tục khi tham gia huấn luyện bao gồm: 02 ảnh 3×4, CMTND photo.

– Thời gian khai giảng: Liên tục trong tháng.

– Địa điểm:

+ Tại công trường hoặc nhà máy của đơn vị.

+ Tại địa điểm Công ty TNHH Phát triển Nhân lực và Thương Mại MASTCO tổ chức.

– Kinh phí: Đơn vị học liên hệ trực tiếp với số hotline để có được mức giá ưu đãi nhất: 0919.705.568 -  0931.844.866 - 028.36360525

đăng ký khóa học an toàn lao động

 

ĐỐI TÁC

Công Ty TNHH Chang Shin Việt Nam Công Ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Nông nghiệp VinEco Công Ty Điện Lực Dầu Khí Cà Mau TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI CÔNG TY CP PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN VISSAN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ CÔNG TY TNHH LUXSHARE - ICT (Việt Nam) TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1