Chat qua facebook
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1
date 18-04-2019 - 04:13 PM
Cán bộ cấp quản lý là Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự;...
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2
date 18-04-2019 - 04:14 PM
Cán bộ giám sát an toàn lao động, người làm công tác an toàn lao động tại cơ sở
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3
date 18-04-2019 - 04:10 PM
Các chuyên đề an toàn điện, an toàn làm việc trên cao, an toàn hóa chất, an toàn xây dựng... thẻ an toàn lao động
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4
date 24-04-2019 - 03:33 PM
Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3,5. Lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như nhân viên văn phòng, bảo vệ, lái xe... và người học nghề, tập nghề,...
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 5
date 18-04-2019 - 04:14 PM
Người làm công tác y tế, cán bộ y tế lao động tại cơ sở
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 6
date 18-04-2019 - 04:15 PM
Người tham gia mạng lưới an toàn vệ sinh viên.
Chứng chỉ an toàn lao động theo nghị định 44/2016
date 18-04-2019 - 04:54 PM
Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động các nhóm 1, 2, 5, 6. Thẻ an toàn lao động nhóm 3.
Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng
date 05-04-2019 - 10:36 AM
Nội dung chương trình huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng. Nâng cao kiến thức và kỹ năng về chế độ làm việc của Lao động sử dụng thiết bị nâng Phân loại thiết bị nâng theo TCVN 4244-86....
Huấn luyện kỹ thuật an toàn điện
date 05-04-2019 - 10:38 AM
Nội dung chương trình huấn luyện an toàn điện. Tăng kỹ năng làm việc và kiến thức cho người học nắm được các nguy cơ gây ra điện giật trong quá trình sản xuất:
Huấn luyện kỹ thuật an toàn làm việc trên cao
date 05-04-2019 - 10:25 AM
Làm việc trên cao là làm việc bên ngoài hệ thống lan can bảo vệ có độ cao so với mặt sàn và mặt đất là từ 2m trở lên. Người lao động làm việc trên cao luôn phải đối mặt với rất nhiều yếu...
Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
date 05-04-2019 - 09:48 AM
Huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị đinh 44/2016/NĐ-CP, và nghị định 113/2017/NĐ-CP (Luật hóa chất) dành cho khóa học an toàn hóa chất.
AN TOÀN LAO ĐỘNG LÀ GÌ?
date 02-04-2019 - 09:27 AM
An toàn được định nghĩa như thế nào tại Công ty của bạn? Tại sao bạn và DN của bạn phải quan tâm đến An toàn lao động? định nghĩa đơn giản là biết điều có thể làm tổn thương bạn, học hỏi...
Vai trò của dây giữ dụng cụ
date 12-04-2019 - 08:59 AM
Trong lúc làm việc trên cao, việc đảm bảo an toàn cho bản thân khỏi bị rơi ngã, và đảm bảo an toàn cho những người làm việc ở xung quanh và bên dưới là điều rất quan trọng. Người lao động trong...

ĐỐI TÁC

Công Ty TNHH Chang Shin Việt Nam CÔNG TY TNHH LUXSHARE - ICT (Việt Nam) Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị CÔNG TY TNHH VEDAN VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN VISSAN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ